Cookies Policy
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μαθε περισσοτερα
Συμφωνω
close
μήνυμα συστήματος

Αυτοπαραγωγή σε Οικιακά κτίρια

Εμπιστευτείτε την αποδεδειγμένη εμπειρία της ΑΕΝΑΟΣ και επενδύστε στην ηλιακή ενέργεια μέσω του προγράμματος της αυτοπαραγωγής (Net metering).

Μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) μπορείτε να παράγετε τη δική σας ενέργεια, η οποία θα συμψηφίζεται με τις ενεργειακές καταναλώσεις, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας! 

Προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος αφού μπορεί να επιφέρει μείωση του συνολικού λογαριασμού ρεύματος έως και 85%. Αποτελεί ιδανική επένδυση για επιχειρήσεις με υψηλές καταναλώσεις, με χρονικό διάστημα απόσβεσης που αγγίζει μέχρι και τα 3,5 χρόνια.

Ένα σύστημα Net Metering  μπορεί να εγκατασταθεί  είτε σε οικία είτε σε επιχείρηση με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί κτιρίου ή επί εδάφους (σε όμορο οικόπεδο) στον χώρο της παροχής κατανάλωσης.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό τριετούς κύκλου, αυτό σημάνει ότι  τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια σε κάποιο εκκαθαριστικό λογαριασμό μεταφέρεται στον επόμενο μέχρι το χρονικό διάστημα 3 ετών.

Μετά την παρέλευση της τριετίας  τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια δεν αποζημιώνεται (η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι την λύση της σύμβασης συμψηφισμού).

Δείτε εδώ κάποια ενδεικτικά έργα αυτοπαραγωγής σε οικιακά κτίρια!

 

H ΑΕΝΑΟΣ ,έχοντας πάνω από 20 χρόνια αποκλειστική ενασχόληση  στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και  όντας εφοδιασμένη με όλα τα σύγχρονα

μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να  διασφαλίσει  ένα σίγουρο αποτέλεσμα στην φωτοβολταϊκή σας επένδυση, μπορεί να προσφέρει:

 • Δωρεάν προ-μελέτη, για τη διάγνωση των δικών σας, ιδιαίτερων αναγκών.
 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς να γίνεται έκπτωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών.
 • Σημαντικές πρόσθετες υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος, όπως τη δωρεάν λειτουργία και συντήρηση του Φ/Β σταθμού για 1 έτος.

 

 

Επιδοτουμενο προγραμμα «φωτοβολταικα στη στεγη»

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το οποίο εξήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνει τη δυνατότητα επιδότησης οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, επιδοτούνται φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος έως 10,8kW σε συνδυασμό με μπαταρία, της οποίας η χωρητικότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Οι κατηγορίες των ωφελούμενων του προγράμματος είναι τρεις. Η Α’ περιλαμβάνει τα ευάλωτα νοικοκυριά που διαθέτουν κοινωνικό τιμολόγιο, η Β’ κατηγορία φυσικά πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ και η Γ’ αφορά φυσικά πρόσωπα με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ. Επομένως, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου, αρκεί να καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ.
 • Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης.
 • Η κατοικία πρέπει να είναι κύρια ή δευτερεύουσα του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη). 
 • Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του. Επίσης, θα πρέπει να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Σημαντικά στοιχεία για το πρόγραμμα:

 • Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.
 • Εάν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή. 
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.
 • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία.
 • Αναλόγως την κατηγορία του ωφελούμενου, τα ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν για το φωτοβολταϊκό σύστημα και τη μπαταρία (Πίνακας 1.). Επιπλέον, έχουν οριστεί ανώτατα ποσά επιδότησης για το φωτοβολταϊκό σύστημα και την μπαταρία, τα οποία αναγράφονται στον Πίνακα 1.

 Πίνακας 1. Ανώτατα ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού συστήματος και μπαταρίας

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kWp)

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας

(€/kWh)

Ισχύς <= 5kWp

5kWp < Ισχύς <= 10,8kWp

Χωρητικότητα <= 5kWh

5kWh

< Χωρητικότητα <=

10,8kWh

Α

Ευάλωτα Νοικοκυριά

 1.200€/kWp

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 65%

 

3,3 kWp  → 3960€

4,95 kWp → 5940€

   

830€/kWp

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 60%

 

7,7 kWp → 6391€

9,9 kWp → 8217€

890€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

5kWh → 4450€

820€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

10kWh →8200€

Β

Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€

650€/kWp

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 35%

 

3,3 kWp  → 2145€

4,95 kWp → 3217,5€

 

350€/kWp

 

Ανώταhτο ποσοστό επιχορήγησης 25%

 

7,7 kWp → 2695€

9,9 kWp → 3465€

890€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

5kWh → 4450€

820€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

10kWh → 8200€

Γ

Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€

 

560€/kWp

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 30%

 

3,3 kWp  → 1848€

4,95 kWp → 2772€

 

280€/kWp

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 20%

 

7,7 kWp → 2156€

9,9 kWp → 2772€

800€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 90%

 

5kWh → 4000€

750€/kWh

 

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 90%

 

10kWh → 7500€

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΔΙΑ:

 • Ανάλυση των εκκαθαριστικών λογαριασμών ρεύματος και υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών.
 • Αποστολή ενδεικτικής προσφοράς.
 • Επισκόπηση στο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού από εξειδικευμένα άτομα για τον προσδιορισμό του διαθέσιμου χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού.
 • Σχεδιασμός της βέλτιστης χωροθέτησης ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος.
 • Αδειοδοτική διαδικασία για την υποβολή και έγκριση του αιτήματος ενεργειακού συμψηφισμού στο ΔΕΔΔΗΕ.
 • Υπογραφή σύμβαση σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Αίτημα ενεργοποίησης στο ΔΕΔΔΗΕ
 • Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο  - ενεργοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος
 • 1 χρόνο λειτουργία και συντήρηση
 • Σε περίπτωση ανάγκης χρηματοδότησης , επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παραδείγματα ενδεικτικών προσφορών:

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 3,3kW με 5 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 11.224€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 11.386€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 19,8 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 18,15 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 6
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 8410€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 4,95kW με 5 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 12852€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 13.110€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 29,7 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 27,26 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 9
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 10390€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,9kW με 10 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 20097€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 20.612€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 59,4 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 54,45 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 18
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 16417€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 7,7kW με 10 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 18360€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 18761€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 46,2 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 42,35 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 14
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 14591€

Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει:

 • Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής και ενεργειακή βελτιστοποίηση του έργου
 • Αδειοδοτική Διαδικασία  - ΔΕΔΔΗΕ
 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Μετατροπέα ισχύος με ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας
 • Μπαταρία και power meter
 • Βάσεις στήριξης
 • Καλωδιώσεις ισχύος AC, καλωδιώσεις DC βάσει προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη μας τους απαραίτητους υπολογισμούς διατομών για μείωση απωλειών, σωληνώσεις, μικροϋλικά και στηρίγματα αυτών.
 • Αντικεραυνική προστασία-ασφάλιση.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού μετρητή καταγραφής για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας
 • Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση του έργου (π.χ. αποζευτικό μέσο, κιβώτιο διακλάδωσης), μεταφορά αυτών καθώς και ανύψωση τους εάν απαιτείται.  
 • Εργασίες Εγκατάστασης  (τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ και  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)
 • Διασύνδεση με το δίκτυο.
 • 1 χρόνο λειτουργία και συντήρηση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΦΕΚ

ΦΕΚ Β ΤΕΥΧΟΣ

ΦΒ στην Στέγη Συχνές Ερωτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 275 6802, ή με ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας παρακάτω