Cookies Policy
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μαθε περισσοτερα
Συμφωνω
close
μήνυμα συστήματος

Αυτοπαραγωγή σε Βιομηχανικά κτίρια

1. NET - BILLING – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

To Net - Billing (ταυτοχρονιζόμενος ενεργειακός συμψηφισμός) είναι η νέα μέθοδος ενεργειακού συμψηφισμού που αφορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Για τα νοικοκυριά το ανώτατο όριο ισχύος είναι τα 5kW για μονοφασικά συστήματα και 10,8kW για τριφασικά. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ανώτατο όριο είναι η Συμφωνημένη Ισχύς της Παροχής Κατανάλωσης.

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος μοιάζει ίδιος με εκείνο του Net-Metering με τη διαφορά πως η εγχεόμενη ενέργεια δεν συμψηφίζεται αλλά αποζημιώνεται στην τιμή εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς τις ώρες που θα εγχέεται στο Δίκτυο.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός συστήματος Net-Billing δεν διαφέρει καθόλου από εκείνο του Net - Metering. Η μοναδική διαφορά είναι στο τρόπο τιμολόγησης και απόσβεσης της επένδυσης.

Διαφορές Net Metering και Net - Billing

 • Στο Net - Metering η εγχεόμενη ενέργεια πιστώνεται για κατανάλωση στο κόστος που την αγοράζουμε, ενώ στο Net - Billing η ενέργεια πωλείται.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός στο Net-metering αφορά μονάχα αγρότες, ευάλωτα νοικοκυριά και φορείς δημοσίου. Το Net – Billing αφορά κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
 • Ο αυτοπαραγωγός αξιοποιεί κάθε ολόκληρη την παραγόμενη ενέργεια μέσω της αυτοκατανάλωσης ή της αποζημίωσης, ενώ στο Net – Metering η εγχεόμενη ενέργεια πιστώνεται για χρήση έως και 3 έτη.  

Αποζημίωση εγχεόμενης ενέργειας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

 • Οι οικιακοί καταναλωτές με συστήματα έως 10,8kW, ο αυτοπαραγωγός συνάπτει σύμβαση και θα εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε.) από τον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος θα τους αποζημιώνει ανάλογα την εγχεόμενη ενέργεια τους.
 • Για συστήματα μεγαλύτερα από 10,8kW , ο αυτοπαραγωγός θα συνάπτει σύμβαση με κάποιον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ). Ο ΦοΣΕ είναι υπεύθυνος για τη τιμή αποζημίωσης του αυτοπαραγωγού ανάλογα την αξιοπιστία του και το αποτέλεσμα του Ε.Χ.Ε.
 • ο αυτοπαραγωγός μπορεί να συνάπτει διμερή συμβόλαια για την πώληση της πλεονάζουσας (ΡΡΑ).

Το σύνολο των ΦοΣΕ ανακοινώνεται από τη ΡΑΕΕΥ και μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΔΩ

Όπως ίσχυε και στο Net – Metering, τα συστήματα Net – Billing μπορούν να εγκαθίστανται σε στέγη, επί εδάφους εντός της εγκατάστασης, σε όμορο οικόπεδο ή σε οποιοδήποτε σημείο εφόσον συνδέεται ηλεκτρικά με την εσωτερική εγκατάσταση.

Σαφώς συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδυαστούν με τα συστήματα Net – Billing για την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας.

1.1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παράδειγμα απόσβεσης συστήματος  Net billing με πώληση της εγχεόμενης ενέργειας.

 • Τα νούμερα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και η τιμή της ενέργειας έχει καθοριστεί στη τιμή εκκαθάρισης του εκάστοτε μήνα από Ιούλιο 2023 έως Ιούνιο 2024 βάση του ΕΝΕΧ.

2. VIRTUAL NET BILLING - ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ TAYTOΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Virtual Net billing (εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός) είναι η δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β σταθμού σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Χώρας ανεξαρτήτου του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης προς συμψηφισμό. Καμία εκ των προς συμψηφισμό παροχών δεν συνδέεται ηλεκτρικά με την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής.

Δύναται οι παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορετικό προμηθευτή.

Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού σταθμού   διοχετεύεται στο δίκτυο και συμψηφίζεται σε πραγματικό χρόνο με την κατανάλωση στις εγκαταστάσεις του χρήστη με τη χρήση έξυπνων μετρητών συγκρίνοντας τις καταναλώσεις της εγκατάστασης και τη παραγωγή του ΦΒ σταθμού σε 15λεπτά δεδομένα.

Οι εγκαταστάσεις του αυτοκαταναλωτή λαμβάνουν κανονικά ενέργεια από το δίκτυο

Από την ενέργεια που άντλησε από το δίκτυο ο αυτοκαταναλωτής αφαιρείται η ενέργεια που παρήγαγε ταυτοχρονισμένα ο φωτοβολταϊκό σταθμός.

Το υπόλοιπο κόστος της ενέργειας που αντλήθηκε από το δίκτυο (αφού αφαιρεθεί η ενέργεια που παρήγαγε ταυτοχρονισμένα ο φωτοβολταϊκός σταθμός)   θα συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που πωλήθηκε (συμψηφισμός σε €).

Το ανώτατο όριο ισχύος είναι το 200% του αθροίσματος των προς Συμψηφισμό Παροχών.

3. ZERO FEED-IN

Η ραγδαία ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών καταστεί πλέον τα δίκτυα κορεσμένα. Πρακτικά η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκούς σταθμούς είναι αρκετά υψηλή ώστε τα δίκτυα μεταφοράς δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Τη λύση στην ενεργειακή διαχείριση προσφέρει το Zero Feed-In. Με τη λύση του Zero Feed-In η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος διατίθεται αποκλειστικά στις καταναλώσεις της εγκατάστασης χωρίς να εγχέεται στο δίκτυο και να επηρεάζει τα όρια του.

Ο εξοπλισμός που διέπει ένα σύστημα αυτοπαραγωγής με Zero Feed-In είναι ίδιος ακριβώς με εκείνο του Net-Metering με την επιπλέον προσθήκη ενός αναλυτή ενέργειας ο οποίος εμποδίζει την ροή ενέργειας προς το δίκτυο.

3.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο αυτοκαταναλωτής μπορεί να εγκαθιστά σταθμό παραγωγής χωρίς έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο, αλλά για δική του κατανάλωση, εγκατεστημένης ισχύος μέχρι και στο 100% της Συμφωνημένης Ισχύος της παροχής κατανάλωσης.

Το σχήμα zero feed-in καθιστά δυνατή την σύνδεση του σταθμού παραγωγής σε κορεσμένο δίκτυο, αρκεί ο κορεσμός να οφείλεται στην υπέρβαση της ονομαστικής ισχύος των στοιχείων του Δικτύου ή στην υπέρβαση των επιθυμητών ορίων της τάσης σε κόμβους του Δικτύου.

 

3.2 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παράδειγμα απόσβεσης συστήματος με zero feed in

 

4. NET-METERING

Το Net-Metering είναι  ο ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού σταθμού με την καταναλισκόμενη ενέργεια μιας παροχής κατανάλωσης.

Ο σταθμός παραγωγής μπορεί να εγκατασταθεί  είτε στον ίδιο ή σε όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης  είτε σε απομακρυσμένο της ηλεκτρικής εγκατάστασης χώρο αρκεί να συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης η οποία θα αποτελεί μέρος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί κτιρίου ή και επί εδάφους.

Κατά τη λειτουργεία ενός Φ/Β συστήματος η ανάγκη για ενέργεια της παροχής που είναι συνδεμένο το φ/β σύστημα , καλύπτεται πρώτα από το Φ/Β ενώ αν αυτή η ενέργεια δεν αρκεί για να καλύψει τη ζήτηση τότε απορροφάτε ενέργεια από το δίκτυο. Ενώ σε περίπτωση που το Φ/Β σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζεται η παροχή τη δεδομένη στιγμή  αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο προκειμένου  να συμψηφιστεί με την αυτή που απορροφάτε από το δίκτυο όταν το Φ/Β δεν παράγει.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα , σε ένα Φ/Β σύστημα Net metering  , η προσθήκη συσσωρευτών όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας σε περίπτωση πλεονάζουσας ενέργειας αυτή αποθηκεύεται στις μπαταρίες με σκοπό να χρησιμοποιηθεί τις βραδινές ώρες μειώνοντας έτσι την ενέργεια που απορροφάτε από το δίκτυο.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να συνδεθεί αποκλειστικά σε  μια  μόνο παροχή κατανάλωσης, ενώ παροχή η οποία διαθέτει Φ/Β σύστημα αυτοπαραγωγής δεν υπεισέρχεται σε έτερο ενεργειακό συμψηφισμό.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας και ο συμψηφισμός της με την καταναλισκόμενη ενέργεια διενεργείτε από τον πάροχο σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό, σε περίπτωση πλεονάζουσας ενέργειας αυτή μεταφέρετε στον επόμενο εκκαθαριστικό μέχρι το 3ο έτος. Σε περίπτωση πλεονάζουσας ενέργειας κατά την τελική εκκαθάριση «χαρίζεται» στο δίκτυο και ξεκινάει νέος κύκλος.

Ένα σύστημα Net-Metering αποτελείται αποκλειστικά από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια με τα των βάσεων στήριξης, το μετατροπέα ισχύος, το ηλεκτρολογικό υλικό (ήτοι καλώδια, ηλεκτρολογικοί πίνακες προστασίας) καθώς και τη μετρητική διάταξη του ΔΕΔΔΗΕ που λαμβάνει στοιχεία επί της παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Ενώ σε περίπτωση Net metering με αποθήκευση γίνεται χρήση  συσσωρευτών  με τη κατάλληλη μονάδα διαχείρισης.

Δικαίωμα εγκατάστασης ενός  Φ/Β συστήματος στα πλαίσια του Net Metering έχουν:

 • με ισχύ μέχρι τριάντα (30) kW που αναπτύσσονται από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 και αγροτικών χρήσεων,
 • από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),
 • πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4447), όπως εκάστοτε ισχύει.

Παράδειγμα απόσβεσης επαγγελματικής  εγκατάστασης ισχύος 100 kW

5. ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (VIRTUAL NET METEING)

Με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual Net Metering) είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο δίκτυο ενέργειας από ένα Φ/Β σταθμό παραγωγής με την απορροφημένη ενέργεια από μία ή περισσότερες παροχές του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός το Φ/Β σύστημα να είναι στον ίδιο χώρο με  την ή τις  παροχές κατανάλωσης

Οι προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης και η παροχή του Φ/Β σταθμού πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

 1. Να είναι όλες στο όνομα του αυτοπαραγωγού (ΑΦΜ).
 2. Να εκπροσωπούνται από τον ίδιο πάροχο
 3. Να ανήκουν όλες στον ίδιο διαχειριστή δικτύου.
 4. Να βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα.
 5. Να μην υπεισέρχονται στη διενέργεια έτερου συμψηφισμού.

Δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό έχουν:

 1. με ισχύ μέχρι τριάντα (30) kW που αναπτύσσονται από αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 και αγροτικών χρήσεων,
 2. από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α΄ 143),
 3. πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4447), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 275 6802, ή με ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας παρακάτω