Cookies Policy
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Μαθε περισσοτερα
Συμφωνω
close
μήνυμα συστήματος

Προγράμματα Επιδότησης Φ/Β Συστημάτων

Προγραμμα Φωτοβολταϊκα σε επιχειρησεις

Εντός των επόμενων ημερών  αναμένεται η υπουργική απόφαση που θα θέσει σε λειτουργία  το  προαναγγελθέν  πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς τη χρήση μπαταρίας με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο έως 35% & μείωση των εκπομπών  CO2 το ελάχιστο κατά 30% στην εκάστοτε επιχείρηση.

 

Βασικά σημεία του προγράμματος: 

 

Ποσοστά επιδότησης για εγκατάσταση Φ/Β συστήματος :

 • Εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  έως 20%
 • Εγκατάσταση μπαταρίας έως 40%
 • Τα μέγιστα ποσά επιδότησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 110.000€/MW για τα Φ/Β & 160.000 €/MW για την μπαταρία.
 • Η μέγιστη επιλέξιμη ισχύς για τον φωτοβολταϊκό σταθμό που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 2MW, ενώ το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα μίας ώρας και η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα που θα χρηματοδοτείται ορίζεται σε 2 ώρες.

 

Δικαιούχοι :

 • Οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτου μεγέθους & κλάδου που θα επιλέξουν φωτοβολταϊκό σύστημα με ή χωρίς χρήση μπαταρίας,  χωρίς δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο.

 

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα :

 • Η διενέργεια ενεργειακού ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.
 • Η δυνατότητα  ενεργοποίησης των σταθμών το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2025.

 

Κριτήρια αξιολόγησης – συντελεστές βαρύτητας :

 • Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το συνολικό ποσό της επένδυσης (βάση τυπικά κόστη).
 • Το ύψος της επιδότησης που αιτείται η κάθε επιχείρηση σε σχέση με το πόσο μειώνεται ο λογαριασμός ενέργειας με την εγκατάσταση των συστημάτων φωτοβολταϊκών και μπαταρίας.
 • Πόσο επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος είναι 160 εκατ. Ευρώ και οι Φορείς Διαχείρισης του προγράμματος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας και το ΤΑΙΠΕΔ.

Επιδοτουμενο προγραμμα «φωτοβολταικα στη στεγη»

Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το οποίο εξήγγειλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνει τη δυνατότητα επιδότησης οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, επιδοτούνται φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ συστήματος έως 10,8kW σε συνδυασμό με μπαταρία, της οποίας η χωρητικότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Οι κατηγορίες των ωφελούμενων του προγράμματος είναι τρεις. Η Α’ περιλαμβάνει τα ευάλωτα νοικοκυριά που διαθέτουν κοινωνικό τιμολόγιο, η Β’ κατηγορία φυσικά πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ και η Γ’ αφορά φυσικά πρόσωπα με ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό μεγαλύτερο από 40.000 ευρώ. Επομένως, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανεξαρτήτως της οικονομικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου, αρκεί να καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Βασικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ.
 • Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης.
 • Η κατοικία πρέπει να είναι κύρια ή δευτερεύουσα του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη). 
 • Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη), μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του. Επίσης, θα πρέπει να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Σημαντικά στοιχεία για το πρόγραμμα:

 • Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.
 • Εάν οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή. 
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.
 • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία.
 • Αναλόγως την κατηγορία του ωφελούμενου, τα ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης διαφέρουν για το φωτοβολταϊκό σύστημα και τη μπαταρία (Πίνακας 1.). Επιπλέον, έχουν οριστεί ανώτατα ποσά επιδότησης για το φωτοβολταϊκό σύστημα και την μπαταρία, τα οποία αναγράφονται στον Πίνακα 1.

 Πίνακας 1. Ανώτατα ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού συστήματος και μπαταρίας

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (€/kWp)

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης Μπαταρίας

(€/kWh)

Ισχύς <= 5kWp

5kWp < Ισχύς <= 10,8kWp

Χωρητικότητα <= 5kWh

5kWh

< Χωρητικότητα <=

10,8kWh

Α

Ευάλωτα Νοικοκυριά

 

 

 1.200€/kWp

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 65%

 

3,3 kWp  → 3960€

4,95 kWp → 5940€

   

 

830€/kWp

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 60%

 

7,7 kWp → 6391€

9,9 kWp → 8217€

890€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

5kWh → 4450€

820€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

10kWh →8200€

Β

Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€

 

 

650€/kWp

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 35%

 

3,3 kWp  → 2145€

4,95 kWp → 3217,5€

 

 

350€/kWp

Ανώταhτο ποσοστό επιχορήγησης 25%

 

7,7 kWp → 2695€

9,9 kWp → 3465€

890€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

5kWh → 4450€

820€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 100%

 

10kWh → 8200€

Γ

Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€

 

 

560€/kWp

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 30%

 

3,3 kWp  → 1848€

4,95 kWp → 2772€

 

 

280€/kWp

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 20%

 

7,7 kWp → 2156€

9,9 kWp → 2772€

800€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 90%

 

5kWh → 4000€

750€/kWh

Ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 90%

 

10kWh → 7500€

 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΔΙΑ:

 • Ανάλυση των εκκαθαριστικών λογαριασμών ρεύματος και υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών.
 • Αποστολή ενδεικτικής προσφοράς.
 • Επισκόπηση στο χώρο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού από εξειδικευμένα άτομα για τον προσδιορισμό του διαθέσιμου χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού.
 • Σχεδιασμός της βέλτιστης χωροθέτησης ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση του συστήματος.
 • Αδειοδοτική διαδικασία για την υποβολή και έγκριση του αιτήματος ενεργειακού συμψηφισμού στο ΔΕΔΔΗΕ.
 • Υπογραφή σύμβαση σύνδεσης με το ΔΕΔΔΗΕ
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Αίτημα ενεργοποίησης στο ΔΕΔΔΗΕ
 • Σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο  - ενεργοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος
 • 1 χρόνο λειτουργία και συντήρηση
 • Σε περίπτωση ανάγκης χρηματοδότησης , επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παραδείγματα ενδεικτικών προσφορών:

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 3,3kW με 5 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 11.224€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 11.386€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 19,8 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 18,15 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 6
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 8410€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 4,95kW με 5 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 12852€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 13.110€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 29,7 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 27,26 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 9
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 10390€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 9,9kW με 10 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 20097€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 20.612€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 59,4 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 54,45 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 18
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 16417€
 • Φωτοβολταϊκό σύστημα 7,7kW με 10 kWh μπαταρία
 • Κόστος σε στέγη: 18360€ (με Φ.Π.Α.)
 • Κόστος σε ταράτσα: 18761€ (με Φ.Π.Α.)
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε στέγη: 46,2 m2
 • Απαιτούμενη επιφάνεια σε ταράτσα: 42,35 m2
 • Αριθμός πλαισίων: 14
 • Συνολικό ανώτατο επιδοτούμενο ποσό στη κατηγορία Α: 14591€

Η ενδεικτική προσφορά περιλαμβάνει:

 • Σχεδίαση, μελέτη εφαρμογής και ενεργειακή βελτιστοποίηση του έργου
 • Αδειοδοτική Διαδικασία  - ΔΕΔΔΗΕ
 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Μετατροπέα ισχύος με ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας
 • Μπαταρία και power meter
 • Βάσεις στήριξης
 • Καλωδιώσεις ισχύος AC, καλωδιώσεις DC βάσει προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη μας τους απαραίτητους υπολογισμούς διατομών για μείωση απωλειών, σωληνώσεις, μικροϋλικά και στηρίγματα αυτών.
 • Αντικεραυνική προστασία-ασφάλιση.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού μετρητή καταγραφής για τη μέτρηση της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας
 • Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την υλοποίηση του έργου (π.χ. αποζευτικό μέσο, κιβώτιο διακλάδωσης), μεταφορά αυτών καθώς και ανύψωση τους εάν απαιτείται.  
 • Εργασίες Εγκατάστασης  (τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ και  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις)
 • Διασύνδεση με το δίκτυο.
 • 1 χρόνο λειτουργία και συντήρηση του φωτοβολταϊκού σταθμού.

ΦΕΚ

ΦΕΚ Β ΤΕΥΧΟΣ

ΦΒ στην Στέγη Συχνές Ερωτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 275 6802 ή με