ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 42,28KW ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 42,28KW ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΤΣΙΦΟΥΤ ΚΑΣΤΕΛΛΙ

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης:

Εκτιμώμενη ετήσια ενεργειακή απόδοση 63500kWh