Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 42,5 KW

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 42,5 KW