Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 50 KW

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 50 KW

Ηράκλειο 50kW