Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 225KW ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 225KW ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης:

  • 595 φ/β συλλέκτες Schutten Solar STM6-375/72 , 375W Μονοκρυσταλλικό
  • 2 Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1
  • 1 Inverter Huawei SUN2000-20KTL
  • Σύστημα στήριξης Alumil

Εκτιμώμενη ετήσια ενεργειακή απόδοση: 337500kWh