Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 300KW ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 300KW ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης:

  • 799 φ/β συλλέκτες Schutten Solar STM6-375/72 , 375W Μονοκρυσταλλικό
  • 3 Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1
  • Σύστημα στήριξης Metalumin

Εκτιμώμενη ετήσια ενεργειακή απόδοση:     450.000kWh,

Εκτιμώμενο ετήσιο χρηματικό όφελος:         38.250€

Αναμενόμενη απόσβεση επένδυσης:           4 έτη.