ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 3KW ΣΤΗΝ ΑΪΤΑΝΙΑ

ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 3KW ΣΤΗΝ ΑΪΤΑΝΙΑ

Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αυτοπαραγωγής (Net Metering) Ισχύος 3 kW στην Αϊτάνια Ηρακλείου.