Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 9KW ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ 9KW ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης:

  • 23 φ/β συλλέκτες Schutten Solar STM6-380/72 , 380W Μονοκρυσταλλικό
  • Inverter Fronius SYMO 10.0-3-M
  • Σύστημα στήριξης Alumil με αντίβαρα

Εκτιμώμενη ετήσια ενεργειακή απόδοση:     13.500kWh,