ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 30KW ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ 30KW ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑ

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα ανέλαβε την αναβάθμιση- αντικατάσταση μπαταριών και την ανάληψη λειτουργιάς και συντήρησης αυτόνομου συστήματος ισχύος 30kW στην Ιερά Μονή Κουδουμά στην Νότια Κρήτη.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αυτόνομα έργα στην Ελλάδα.

Το σύστημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκ νέου από την Αέναος σύμφωνα με όλα τα πρότυπα ασφάλειας.

Στο Αυτόνομο σύστημα χρησιμοποιήθηκαν 48 2βολτες μπαταρίες τύπου OPzS 2000 Ah της Ελληνικής εταιρείας Sunlight.