ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ, ΕΩΣ 100m3

ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ, ΕΩΣ 100m3

Αυτόνομη Ηλιακή Άντληση χωρίς μπαταρίες. Εγκατεστημένη ισχύς 9,2kW με ηλιακό μετατροπέα 5,5kW και ισχύ 3/Φ αντλίας 7,5Hp.