ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTI-PID04-3 ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ TRACKER 20kW

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTI-PID04-3 ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ TRACKER 20kW

Έπειτα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με θερμοκάμερα και μετρήσεις ανοιχτοκυκλώματος Ι-V παρατηρήθηκε μειωμένη απόδοση συστήματος από το  PID (Πιθανής Επαγόμενης Υποβάθμισης ) στην φ/β εγκατάσταση ισχύος 20 kw .

Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν  συσκευές αντιμετώπισης ANTI-PID04-3 κατά του PID με σκοπό την επαναφορά του  Φ/Β συστήματος στην αρχική του απόδοση σε χρονικό διάστημα περίπου από 3 έως 6 μήνες.