ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ PID ( PV BOOSTER ) ΣΕ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 10 KW

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ PID ( PV BOOSTER ) ΣΕ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 10 KW

Έπειτα από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με θερμοκάμερα και μετρήσεις ανοιχτοκυκλώματος Ι-V παρατηρήθηκε μειωμένη απόδοση συστήματος από το  PID (Potential-Induced Degradation ) στην φ/β εγκατάσταση ισχύος 10 kW .

Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε συσκευή αντιμετώπισης PV BOOSTER κατά του PID με σκοπό την επαναφορά του  Φ/Β συστήματος στην αρχική του απόδοση σε χρονικό διάστημα περίπου από 3 έως 6 μήνες.