210 2756802
energy@aenaos-systems.gr

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - NET METERING - ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Εμπιστευτείτε την αποδεδειγμένη εμπειρία της ΑΕΝΑΟΣ και επενδύστε στην ηλιακή ενέργεια μέσω του προγράμματος της αυτοπαραγωγής (Net metering).

Ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος αφού μπορεί να επιφέρει μείωση του συνολικού λογαριασμού ρεύματος έως και 65%. Αποτελεί ιδανική επένδυση για επιχειρήσεις με υψηλές καταναλώσεις, με χρονικό διάστημα απόσβεσης που αγγίζει μέχρι και τα 3,5 χρόνια.

Ένα σύστημα Net Metering  μπορεί να εγκατασταθεί  είτε σε οικία είτε σε επιχείρηση με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί κτιρίου ή επί εδάφους (σε όμορο οικόπεδο) στον χώρο της παροχής κατανάλωσης.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό τριετούς κύκλου, αυτό σημάνει ότι  τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια σε κάποιο εκκαθαριστικό λογαριασμό μεταφέρεται στον επόμενο μέχρι το χρονικό διάστημα 3 ετών.

Μετά την παρέλευση της τριετίας  τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια δεν αποζημιώνεται (η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι την λύση της σύμβασης συμψηφισμού).

Αν είστε δικαιούχος του προγράμματος " Εξοικονομώ-Αυτονομώ" σας γνωστοποιούμε ότι περιλαμβάνεται σαν επιλέξιμη δαπάνη η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή Net Metering για συμψηφισμό και αποθήκευση ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο  +30 210 2756802

Δείτε  εδώ κάποια ενδεικτικά πακέτα αυτοπαραγωγής!

Σε κάθε ενεργή παροχή ρεύματος μπορεί να  εγκατασταθεί ένα Φ/Β σύστημα, η ισχύς του οποίου θα εξαρτηθεί :

 

 1. Από την συμφωνημένη ισχύ παροχής
 2. Από την ετήσια κατανάλωση
 3. Από τον διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης.  

και  σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες : 

 

Η Επένδυση στο Net Metering

Τα οφέλη του Net Metering αξιοποιούνται στο έπακρο όταν ο καταναλωτής / επιχείρηση το αντιμετωπίσει ως μια  σημαντική, μεσομακροπρόθεσμη επένδυση .

Έχει αναρίθμητα πλεονεκτήματα και προσφέρει άμεση απόσβεση για τον ενδιαφερόμενο, ενώ προστατεύει το περιβάλλον επιτρέποντας την αποφυγή μεγάλης ποσότητας αέριων ρύπων .

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή του κατάλληλου τεχνολογικού συνεργάτη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με πολυετή εμπειρία στο χώρο και με εγκατεστημένα συστήματα σε όλη την Ελλάδα, η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα σας διασφαλίζει σε όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας:

 • Υποβολή Αιτήματος στο ΔΕΔΔΗΕ για παροχή όρων σύνδεσης.
 • Διερεύνηση Δυνατοτήτων Επιδότησης.
 • Μελέτη Εγκατάστασης.
 • Προμήθεια Αξιόπιστου Εξοπλισμού για ένα Ολοκληρωμένο Φωτοβολταϊκό Σύστημα.
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
 • Συντήρηση και Υποστήριξη Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
 • Επιπλέον Υπηρεσίες, όπως ασφάλιση και συμβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης. 

Αέναος & Net Metering

H ΑΕΝΑΟΣ ,έχοντας πάνω από 20 χρόνια αποκλειστική ενασχόληση  στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και  όντας εφοδιασμένη με όλα τα σύγχρονα

 μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να  διασφαλίσει  ένα σίγουρο αποτέλεσμα στην φωτοβολταϊκή σας επένδυση, μπορεί να προσφέρει:

 • Δωρεάν προ-μελέτη, για τη διάγνωση των δικών σας, ιδιαίτερων αναγκών.
 • Ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς να γίνεται έκπτωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υλικών και υπηρεσιών.
 • Σημαντικές πρόσθετες υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος, όπως την δωρεάν ασφάλιση του Φ/Β σταθμού για 1 έτος και την δωρεάν λειτουργία και συντήρηση του Φ/Β σταθμού για 1 έτος.
 • Δυνατότητα εξόφλησης με δόση από 30€/μήνα.

Δείτε  εδώ κάποια ενδεικτικά έργα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (NET METERING)

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 50%

Σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 (Άρθρο 102) αν για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ολοκληρωθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται έως και 50%,.

Ενταχθείτε άμεσα στο πρόγραμμα της αυτοπαραγωγής (Net Metering) - αναβαθμίστε ενεργειακά το κτίριο σας και εξοικονομήστε το 50% του προστίμου επενδύοντας σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μειώνοντας  έτσι το κόστος  των  λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Νόμος Τακτοποίησης Αυθαιρέτων

Επικοινωνήστε μαζί μας και βρεθείτε πολλαπλά  κερδισμένοι !!!

Θα ήταν χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή για μια προσφορά στο Net Metering.