ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς τα έργα αυτοπαραγωγής ισχύος 225kW και 300kW σε βιομηχανικά κτήρια στην Κόρινθο. 

Τρεις μήνες μετά την ανάληψή τους, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αποπεράτωση!