Η ΑΕΝΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ GREEN BANKING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

Η ΑΕΝΑΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ GREEN BANKING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και επεκτείνεται δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βαλκανικές χώρες. Η εταιρεία έχει αδειοδοτήσει και κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος άνω των 45 MW καθώς και πλήθος Αυτόνομων Ενεργειακών Συστημάτων, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση 3 Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 27 MW. Επίσης η εταιρεία έχει αναπτυχθεί στην εισαγωγή και διανομή συναφών ενεργειακών προϊόντων, πραγματοποιώντας μια επιτυχή πορεία είτε με τα φυσικά της καταστήματα είτε με τους κατά τόπους συνεργάτες - εγκαταστάτες. 

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση:

• Αιολικών Πάρκων

• Φωτοβολταϊκών Πάρκων

• Συστημάτων Αυτοπαραγωγής - (Net Metering)

• Αυτόνομων Συστημάτων

• Ηλιακής Άντλησης - (Solar Pumping)

• Συστημάτων Εφεδρείας - (Back up Systems)

• Βιομηχανικοί Συσσωρευτές

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται πανελλαδικά έχοντας 4 φυσικά καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης ενώ έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο συνεργατών ικανό να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε περιοχή και σε οποιαδήποτε πρόκληση. Δραστηριότητες επίσης ασκεί σε χώρες της Αφρικής, τη Κύπρο, τη Βουλγαρία & την Τουρκία.

Η Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι σε θέση να καλύψει οποιαδήποτε απαίτηση - ανάγκη τόσο με τα έτοιμα προϊόντα της όσο και με customize λύσεις. 

Η εταιρεία κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015 από την TUV Rheinland και είναι πιστοποιημένη με το Ευρωπαϊκό Σήμα Εμπιστοσύνης Chamber Trust από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

Στόχος της Αέναος Ενεργειακά Συστήματα είναι η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την ταυτόχρονη μακρόχρονη εγγύηση της εργασίας αλλά και του εξοπλισμού που παρέχεται.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες!