Η ΑΕΝΑΟΣ, ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 9.9KW ΤΗΣ Σ.Η.Ε.Ν.Η.

Η ΑΕΝΑΟΣ, ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 9.9KW ΤΗΣ Σ.Η.Ε.Ν.Η.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σ.Η.Ε.Ν.Η ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς του Φ/Β σταθμού NET METERING 9.9 KW :

  • ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.
  • Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
  • ΔΗΜ. ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΟΕ
  • ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
  • ENTEC CONTRACTORS Α.Ε.
  • ΚΛΑΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
  • ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜ. Α.Β.Ε.Ε.
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Σκοπός του σωματείου είναι η συμβολή στις Ανανεώσιμες Πηγές για την εξοικονόμηση ενέργειας, εκμάθηση των μελών στον τρόπο κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού.

Μελλοντικός σκοπός είναι να τοποθετηθεί σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα διατίθενται για τα μέλη του Συνδέσμου.