Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΤΗΣ ΑΕΝΑΟΣ

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΤΗΣ ΑΕΝΑΟΣ

Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα  καλωσορίζει το νέο μέλος της  κα. Γεωργιάδη Στεφανία η οποία  θα ηγείται στο Τμήμα Ανάπτυξης Αιολικών & Φωτοβολταϊκών σταθμών.
Η κα. Γεωργιάδη Στεφανία είναι  Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
Το τμήμα Ανάπτυξης Αιολικών & Φ/Β σταθμών αποτελεί μία ξεχωριστή οντότητα όσον αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες από τον όμιλο της ΑΕΝΑΟΣ.
Με άρτιες  υπηρεσίες αδειοδότησης  το Τμήμα Ανάπτυξης είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε αίτημα για επένδυση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 Οι εξειδικευμένες  γνώσεις της κας. Γεωργιάδη στην  περιβαλλοντική αδειοδότηση σε συνδυασμό με την τεχνική επάρκεια της ΑΕΝΑΟΣ, μπορούν να διασφαλίσουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.


      Γενικός Διευθυντής                                              Διευθυντής Καταστημάτων

    Κεφαλογιάννης Ζαχαρίας                                                          Κοζανίδης Νικόλαος