210 2756802
energy@aenaos-systems.gr

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός ενός αυτόνομου συστήματος είναι να παρέχει ρεύμα σε μια οικία ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο (π.χ. το εξοχικό, το σκάφος κ.α.) χρησιμοποιώντας ενέργεια από τον ήλιο, χωρίς εξάρτηση από το δίκτυο της ΔΕΗ, άρα δεν υπάρχουν λογαριασμοί, πάγια, κόστος μεταφοράς γραμμής (ρολόι) κλπ., μόνο «δωρεάν» ενέργεια από τον ήλιο. 

Δείτε εδώ τις προσφορές μας!

Επίσης ένας άλλος τρόπος κάλυψης των ενεργειακών μας αναγκών, είναι τα υβριδικά συστήματα που εκμεταλλεύονται ταυτόχρονα την ηλιακή & την αιολική ενέργεια, τα οποία διαθέτουν φωτοβολταϊκούς συλλέκτες και ανεμογεννήτριες. 

Το αυτόνομο σύστημα μοιάζει στη βασική δομή του με το εφεδρικό σύστημα back up απλά είναι εγκατεστημένο σε μόνιμες βάσεις και είναι φυσικά μεγαλύτερου μεγέθους.

Με το αυτόνομο σύστημα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της ηλεκτρικής ενέργειας του χώρου που το τοποθετούμε και δεν μπορούν να καλυφτούν από άλλη μορφή ενέργειας.

Ανάλογα με τις ανάγκες μας, το συνολικό κόστος ενός αυτόνομου συστήματος κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ. Η συντήρηση που απαιτεί ένα αυτόνομο σύστημα είναι μηδαμινή και αφορά κυρίως έναν περιοδικό (λίγες φορές τον χρόνο) καθαρισμό (ξεσκόνισμα) των επιφανειών των ηλιακών συλλεκτών και τον έλεγχο των συσσωρευτών (μπαταρίες).

Off-Grid_Diagram_0_GR1.jpg


 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η χρήση των φωτοβολταϊκών σε αυτόνομα συστήματα, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοικιών, που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές ή απομακρυσμένες από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και αποδεικνύεται πολλές φορές ότι αποτελεί μια συμφέρουσα επιλογή συγκριτικά με το κόστος σύνδεσης με την Δ.Ε.Η., ή ακόμη με τη χρήση συμβατικών μέσων ηλεκτροπαραγωγής που έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος και αποδεικνύονται μακροπρόθεσμα πολύ πιο δαπανηρά.

Η άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει σχετική ανεξαρτησία από την Δ.Ε.Η. με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ιδιωτών να εγκαθιστά φωτοβολταϊκά συστήματα στοχεύοντας στην αποφυγή υψηλότερων τιμών στο μέλλον ή επιπτώσεων από ξαφνικές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. 


 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μια τεράστια ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων με ευρύτατο πλήθος χρήσεων είναι δυνατόν να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει τις εφαρμογές των φωτοβολταϊκών. Γενικότερα τα φωτοβολταϊκά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητη η αυτόνομη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος για μικρές καταναλώσεις. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθες εφαρμογές:

 • Υπολογιστές τσέπης
 • Φορητές ηλεκτρ. συσκευές (λαμπτήρες, τηλεοράσεις, ψυγεία, κ.α)
 • Τροχόσπιτα - Τροχοβίλες
 • Σκάφη αναψυχής
 • Καντίνες
 • Προκατασκευασμένες Οικίες
 • Οικίσκους
 • Κάμπινγκ

Σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνίες μπορούν να υποστηριχτούν ραδιοτηλεοπτικοί αναμεταδότες, τηλεφωνικά συστήματα και αυτόνομοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, συστήματα ελέγχου και τηλεδιαχείρισης, μετεωρολογικοί σταθμοί. Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν ιδανική λύση για περιοχές όπου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση τέτοιων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.

 •  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Η εφαρμογή των φωτοβολταϊκών στοιχείων αποτελεί ιδανική λύση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνεπώς μια μεγάλη κατηγορία αγροτικών εφαρμογών μπορούν να υποστηριχτούν όπως:

 • Φωτισμός
 • Άντληση νερού
 • Θέρμανση θερμοκηπίων

 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι μια εξαιρετική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων. Η αποφυγή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σύνδεσης με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι στεγανή, αποδεικνύεται ένα σημαντικό όφελος. Με τη χρήση των φωτοβολταϊκών εξασφαλίζεται συνεχής παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά την διάρκεια της ημέρας που συσσωρεύεται προκειμένου να καταναλωθεί τη νύχτα. Ένα τέτοιο σύστημα εξωτερικού φωτισμού περιλαμβάνει το φωτοβολταϊκό στοιχείο, τον συσσωρευτή, όπως επίσης και φωτοκύτταρο για την αυτόματη λειτουργία του φωτιστικού σώματος με τη δύση του ήλιου. Μια μεγάλη ποικιλία κάλυψης εφαρμογών μπορεί να επιτευχθεί όπως:

 • Φωτισμός δρόμων
 • Αγροκτήματα
 • Κήποι
 • Πάρκιγκ
 • Στάσεις λεωφορείων
 • Τηλεφωνικοί θάλαμοι
 • Συστήματα σηματοδότησης
 • Διαφημιστικές πινακίδες
 • Συστήματα φωτισμού ασφαλείας

Δείτε εδώ  το νέο μας φυλλάδιο


Επικοινωνήστε μαζί μας...

Η ΑΕΝΑΟΣ – Ενεργειακά Συστήματα θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει για σας, το αυτόνομο σύστημα που θα καλύψει τις καθημερινές σας ανάγκες σε ενέργεια, με «Δωρεάν» ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα.  

Παρακάτω μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα υπολογισμού Αυτόνομου Συστήματος και να μας τη στείλετε σε mail [energy@aenaos-systems.gr] και εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Στην συγκεκριμένη φόρμα υπολογισμού Αυτόνομου Συστήματος μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και τις καταναλώσεις σας ώστε να δημιουργήσετε το ενεργειακό σας προφίλ και βάση αυτού να σχεδιάσουμε το δικό σας αυτόνομο σύστημα.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο