ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,1 MW SIVEREK, ΤΟΥΡΚΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,1 MW SIVEREK, ΤΟΥΡΚΙΑ