ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 MW OSMANIYE, ΤΟΥΡΚΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,3 MW OSMANIYE, ΤΟΥΡΚΙΑ