ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,6 MW AKSARAY, ΤΟΥΡΚΙΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,6 MW AKSARAY, ΤΟΥΡΚΙΑ