ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 100 KW ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 100 KW ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Φωτοβολταϊκός σταθμός 100KW, στον Άγιο Ιωάννη, Ρέντη, Αττική.