Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΑΕΝΑΟΣ – Ενεργειακά Συστήματα είναι μια επιχείρηση αποκλειστικά ασχολούμενη με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Είναι εφοδιασμένη με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα, ειδικό εξοπλισμό αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα σίγουρο αποτέλεσμα

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων , αυτόνομων και υβριδικών  συστημάτων είναι αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται εδώ και 12 χρόνια συμβαδίζοντας πάντα με την τεχνολογία. Έχει στο ενεργητικό έργα πολλών MW από εγκαταστάσεις Φ/Β σταθμών αιολικών και υβριδικών συστημάτων.

Σήμερα η εταιρεία απασχολεί 6 διοικητικά στελέχη, 10 μηχανικούς και 25 μόνιμους εργαζομένους στα εργοτάξια της, έχοντας επίσης ανά την Ελλάδα μεγάλο δίκτυο συνεργατών.

Στόχος της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα είναι η εξάπλωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην μελέτη, κατασκευή και συντήρηση:

 • Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Επαγγελματικές και Οικιακές Στέγες 
 • Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην ύπαιθρο
 • Αυτόνομων Συστημάτων
 • Μικρών Αιολικών Σταθμών (έως 50KW)
 • Aιολικών Πάρκων (MW)
 • Υδροηλεκτρικών Συστημάτων

Η  μακρόχρονη εγγύηση της εργασίας αλλά και του εξοπλισμού που θα παρέχεται είναι πάγια υποχρέωση μας.

Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ενώ είναι πιστοποιημένη και με το Ευρωπαϊκό Σήμα Εμπιστοσύνης Chamber Trust.

Email: energy[at]aenaos-systems.gr

 • TCert
 • CHAMBER TRUST
 • GREEN BANKING

  Διαπιστευμένος φορέας χρηματοδότησης ιδιωτών