ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ UPS

VRLA-Battery-Market.jpgΈνα UPS ή σύστημα εφεδρείας περιέχει ένα συσσωρευτή ο οποίος μπαίνει σε λειτουργία όταν υπάρξει απώλεια ισχύος απο τη κύρια πηγή. Σε περιπτώσεις που το σύστημα δουλεύει με εναλλαγή (line-interactive), μπορεί να καλύπτει με  ασφάλεια συμβατικές συσκευές και εξοπλισμό,  όπως Η/Υ, δικτυακό εξοπλισμό, Servers, ΑΤΜ, καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες. Επίσης όταν εμφανιστούν υπερβολικές τάσεις ένα σύστημα UPS μπορεί να αναστείλει το κύμα ώστε να μην βλάψει το σύστημα. Μια εγκατάσταση προσαρμόζεται ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του χρήστη.

Για ποιο λόγο να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ενός συστήματος εφεδρείας:

  • Τέλος στις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος (black out) της ΔΕΗ
  • Προστασία των ηλεκτρικών συσκευών σας από τις απότομες μεταβολές της τάσεως παροχής του δικτύου
  • Ασφάλεια στον οικιακό – επαγγελματικό σας εξοπλισμό κατά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος (black out)
  • Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για όσο χρόνο εσείς το επιθυμείτε
  • Ασφάλεια αφού δεν διακόπτεται η λειτουργία συστημάτων συναγερμού, καμερών , τηλεπικοινωνιών,  κ.τ.λ
  • Σίγουρη λύση για περιπτώσεις  αδιάλειπτης λειτουργίας συσκευών ιατρικής υποστήριξης ασθενών (αναπνευστικές συσκευές κ.τ.λ)

Δείτε όλες τις προσφορές μας για Μπαταρίες UPS