ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΟΛΟΣ 9,9 MW - ΣΗΤΕΙΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΟΛΟΣ 9,9 MW - ΣΗΤΕΙΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ