ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ IWECO 4,95 MW - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ IWECO 4,95 MW - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ